Harmonogram odbioru śmieci w Tłuczani
w 2017 roku

I 11 stycznia
II 8 lutego
III 9 marca
IV 12 kwietnia
V 11 maja
VI 9 czerwca
VII 12 lipca
VIII 9 sierpnia
IX 12 września
X 10 października
XI 10 listopada
XII 11 grudnia


Odpady wielkogabarytowe
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odbierane będą w marcu i we wrześniu
 przy odbiorze odpadów komunalnych.


Odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 6:30.


powiększ

POWRÓT