REMONT KOŚCIÓŁKA 2016 r.
Zakończyły się prace zaplanowane na 2016 rok. 
Obejmowały one zdjęcie posadzki, wykonanie odpowiedniego podłoża, oczyszczenie płyt kamiennych i ponowne ich ułożenie.
Obecnie na znacznej części powierzchni wewnątrz Kościółka posadzka jest już ułożona. Brakujące płyty zostaną zakupione i ułożone w późniejszym terminie.

28 listopada 2016 roku miał miejsce oficjalny odbiór prac.

W spotkaniu uczestniczyli:
Aneta Pąprowicz - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ks Stanisław Pitek - proboszcz
Bogusław Antos - Wójt Gminy Brzeźnica
Beata Lenda - architekt
Marek Sawicki - konserwator dzieł sztuki
Jacenty Bielawski - wykonawca prac
Kazimierz Kłaput - Społeczny Komitet Ratowania Kościółka
Tadeusz Paździor - Społeczny Komitet Ratowania Kościółka
Teresa Paździor - Społeczny Komitet Ratowania Kościółka
Koszt wykonanych w bieżącym toku prac to 55 749 zł
w tym:
50 000 zł - dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Krakowie
5 749 zł - wkład własny Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka


POWRÓT
Autor strony: T.  Paździor