SPOŁECZNY KOMITET RATOWANIA KOŚCIÓLKA
W Tłuczani jest wiele osób, którym los zabytkowego kościółka na Nowsiu od lat leży na sercu. Impulsem do rozpoczęcia działań było uszkodzenie dachu przez lipę, która złamała się podczas wichury
18 VI 2009 r. przybył do Tłuczani zaproszony przez Radę Sołecką Wójt Gminy Brzeźnica. Wspólnie z grupą mieszkańców udał się do kościółka, by stwierdzić, w jakim stanie jest ta zabytkowa świątynia. Jak można się było spodziewać, oczom obserwatorów ukazało się zdewastowane, brudne wnętrze. Istnieje konieczność natychmiastowej naprawy dachu, wykonania remontu więźby dachowej oraz przeprowadzenia podstawowych prac porządkowych wewnątrz i w otoczeniu kościółka.
Wierzymy w powodzenie przedsięwzięcia, zwłaszcza, że spotkało się ono z przychylnością władz Gminy.

Podjęto decyzję o utworzeniu Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani

Skład Komitetu w 2017 roku:

Zarząd:
Ks. Stanisław Pitek - proboszcz parafii Tłuczań
Bogusław Antos - Wójt Gminy Brzeźnica
Teresa Paździor - przewodnicząca
Jolanta Baca
Władysław Witek

Członkowie:
Andrzej Długopolski
Marek Długopolski
Andrzej Jaskiernia
Kazimierz Kłaput
Tomasz Maćkowski
Andrzej Paździor
Kazimierz Paździor
Tadeusz Paździor
Tadeusz Radwan
Zdzisław Sabuda
Katarzyna Scąber
Małgorzata Struzik
Tomasz Struzik
Anna Szafran
Damian Szafran
Dariusz Szafran
Katarzyna Węda
Zbigniew Węda

Zapraszamy do współpracy każdego, kto chciałby w jakikolwiek sposób uczestniczyć w ratowaniu kościółka

REGULAMIN SPOŁECZNEGO KOMITETU RATOWANIA KOŚCIÓŁKA
POWRÓT
Autor strony: T.  Paździor